โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน     เนื่องจากกำลังพลใน ทร. ยังมีผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉินได้รับอันตรายจากการฝึกและการปฎิบัติหน้าที่     เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นและมีขีดความสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยเจ็บก่อนจะนำส่งโรงพยาบาล  ทหารกองประจำการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้การปฐมพยาบาลและกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องไห้แก่ผู้ป่วยเจ็บและให้การดูแลอย่างเหมาะสมทุกที่ทุกเวลา ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะได้เริ่มทำในงบประมาณปี ๒๕๕๖


     วัตถุประสงค์หลักของของโครงการคือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการช่วยเหลือชีวิตให้การปฐมพยาบาลและกู้คืนชีพขั้นพื้นฐานได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น