โครงการเอดส์

โครงการเผยแพร่ทักษะการป้องกันโรคเอดส์

ให้กับข้าราชการ ทหารกองประจำการ และลูกจ้าง

ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สข.ทรภ.๒
น.อ.(พิเศษ) มนต์ธรรม วังแก้ว เป็นประธานในพิธี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖
การประเมิน HPH

โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

รับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

(Reaccreditation of HPH)

โดย ศูนย์อนามัยที่ 12

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้

ร่วมรับฟังคำแนะนำจาก สูตินรีแพทย์ ... 
นพ.ชญาศักดิ์ พิศวง 
ผอ.รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

เรื่อง มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้

วันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 55
เวลา 14.00 - 15.00
ณ ห้องประชุม รพ.

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 22654 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!!

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ฟรี!!!


กำลังพล...ที่มีภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง หรือหัวใจโต
หรือมีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น หวิวหวิว 
แน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย
สามารถเข้ารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) Free คะ!!!