มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้

ร่วมรับฟังคำแนะนำจาก สูตินรีแพทย์ ... 
นพ.ชญาศักดิ์ พิศวง 
ผอ.รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

เรื่อง มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้

วันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 55
เวลา 14.00 - 15.00
ณ ห้องประชุม รพ.

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 22654 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น