การประเมิน HPH

โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

รับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

(Reaccreditation of HPH)

โดย ศูนย์อนามัยที่ 12

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น